Inleiding
MFC West End (hierna “wij” of “ons”) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. MFC West End houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Verwerkingsverantwoordelijke
MFC West End is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Onze contactgegevens zijn:

 • Bedrijfsnaam: MFC West End
 • Adres: Lijsterbesstraat 10a, 1783 HT Den Helder
 • E-mail: info@buurthuiswestend.nl
 • Telefoonnummer: 0223-624454
 • Website: buurthuiswestend.nl

Welke gegevens verwerken wij?
MFC West End kan de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens?
MFC West End verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • MFC West End analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren

De grondslag voor deze verwerkingen is uw toestemming, de uitvoering van een overeenkomst, wettelijke verplichtingen of een gerechtvaardigd belang van MFC West End.

Bewaartermijn
MFC West End bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
MFC West End deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. MFC West End blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies en vergelijkbare technieken die wij gebruiken
MFC West End gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. MFC West End gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en hebben wij uw toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Beveiliging
MFC West End neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de web-beheerder via web-beheerder@buurthuiswestend.nl

Wijzigingen in deze privacyverklaring
MFC West End kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.


Voor het laatst bijgewerkt op 09-06-2024, om 20:46u.

Wij zoeken jou!

Vrijwilliger – Vrijwilligers gezocht

Lijkt het jou leuk om ons team van vrijwilligers te komen versterken?

Klik dan hier voor meer informatie.

Dit zal sluiten in 0 seconden